Akurátní

Význam: přesný, pečlivý, dodržující a vyžadující přesnost

Další cizí slova

Top secret [top sikrit]

přísně tajné

Deformita

znetvoření, zkřivení, úchylka od přirozeného tvaru; deformace

Mohamedán

vyznavač islámu, machmetán, muslim

Polyethylen

plast, polymer etylénu

Stres

zátěž, napětí, tlak; funkční stav, ke kterému dochází při vystavení organizmu mimořádným podmínkám

Ikonometrie

fotografické vyměřování