Akusativ

Význam: při skloňování čtvrtý pád

Další cizí slova

Ferroslitina

slitina železa s jiným kovem

Morfinista

morfinik, jedinec chorobně závislý na morfinu

Mikroorganizmus

mikrob, jen mikroskopem viditelný organizmus, obv. jednobuněčný

Indikativní

oznamovací

Epizace

dodávání epického rázu

Behaviorismus [bihejviorizmus]

psychologická, sociologická a ekonomická teorie zabývající se chováním subjektů na základě studia odpovědí na stimuly