Akustický

Význam: zvukový; sluchový

Další cizí slova

Unisono [unyzóno]

1. hud. jednohlasně; jednohlas; 2. jednomyslně, souhlasně

Katetrisace

cévkování

Sakrolumbální

týkající se krajiny bederní a křížové

Crazy [krejzi]

bláznivý, potřeštěný, šílený

Maniok

kulturní rostlina tropické Ameriky pěstovaná pro kořenové hlízy obsahující škrob

Synod

shromáždění církevních zástupců