Akustický

Význam: zvukový; sluchový

Další cizí slova

Abortace

zakrnění

Arizace

nucený převod židovského majetku, odstraňování Židů

Abuzéř

člověk, který nadměrně užívá,návykově užívá některé látky, např.drogy, léčiva, nikotin, alkohol

Dispenzatorium

seznam léků

Morbidní

chorobný, nezdravý; úpadkový; lehkovážné, opovržlivé vyjádření o vážném tématu

Konsignace

seznam, soupis; odeslání, složení, deponování, poukázání peněz, zboží