Akustika

Význam: obor zabývající se studiem zvuku, příp. i dalšího mechanického vlnění; zvukové vlastnosti prostoru

Další cizí slova

Citace

doslovné uvedení cizího textu nebo hudebního motivu; sám tento text nebo hudební motiv, citát

Terminus technicus [termínus technykus]

technický termín; výraz, název v odborném názvosloví

Polyhistor

vzdělanec v mnoha oborech; všeobecný znalec

Female [fímejl]

žena, ženské pohlaví

Molybden

chemický prvek stříbrobílý tvrdý kov

Sponsor

ten kdo dobrovolně podporuje, zejm. finančně, poskytuje ochranu, záštitu; patron