Akustofobie

Význam: chorobný strach z hluku

Další cizí slova

Megalit

monumentální kamenný památník z předhistorické doby

Tabulatura

zápis nástrojové hudby, obdoba partitury

Urbanizace

soustřeďování hospodářského i kulturního života do velkých měst na úkor venkova

Parakinésis-

porucha souladnosti pohybů

Trombin

enzym měnící rozpustnou bílkovinu krevní plazmy na nerozpustný fibrin

Agradace

zvyšování zemského povrchu nanášením transportovaného materiálu