Akut

Význam: ostrý přízvuk

Další cizí slova

Bižuterie

1. drobné módní doplňky a ozdoby ze skla, kovu, kůže atd.; 2. obchod s takovým zbožím

Kolise

srážka, rozpor, nesrovnalost, střetnutí

Goniometrie

1. nauka o goniometrických a cyklometrických funkcích, trigonometrie; 2. měření úhlů goniometrem

Dueto

skladba pro dva nástroje nebo pro dva hlasy a její provedení; duo; dvojzpěv

Konzistoř

poradní sbor papeže nebo biskupa; nejvyšší orgán některých evangelických církví

Doxa

mínění; výsledek pouze smyslového poznání