Akvalung

Význam: potápěčský dýchací přístroj na stlačený vzduch

Další cizí slova

Swift

bankovní symbol; kód banky užívaný pro provedení rychlé finanční transakce

Gnómon

jednoduché astronomické zařízení určující úhlovou výšku Slunce

Astro-

první část složených slov mající význam hvězda, hvězdný

Osmóza

prolínání, difúze molekul rozpouštědla ze zředěnějšího roztoku nebo čistého rozpouštědla do roztoku koncentrovanějšího přes polopropustnou membránu

Soundback [saundbek]

doprovod, rytmická nebo doprovodná složka sóla, skladby; instrumentální doprovod vokálu

Kompromis

dohoda na základě vzájemných ústupků