Alegace

Význam: citování z listin, ze zákona

Další cizí slova

Prestižní

mající vážnost, vlivný

Polymerisace

chemická reakce, kterou z monomeru nebo směsi monomerů vzniká polymer

Shampon [šampón] shampoo [šempú]

jemný tekutý mycí prostředek

Muzejní

uchovávaný a vystavovaný v muzeu

Adjustace

vybavení vším potřebným,připravení k činnosti

Kampelička

český venkovský peněžní družstevní ústav