Alinea

Význam: nový odstavec

Další cizí slova

Pulpa

1. dužina, dužnina, dřeň; 2. polotovar z ovoce k výrobě marmelády; 3. měkká, silně prokrvená tkáň některých orgánů, dřeň; 4. zbytky při výrobě cukru nebo lihu, melasa

Impertinence

neslušnost, drzost, nestoudnost

Monstr-

první část složených slov dávající druhé části význam veliký, ohromný

Créme [krém]

polotuhá hmota, krémovitá hmota 1. k čištění, leštění; 2.kosmetický přípravek ke vtírání; 3. cukrářský přípravek; 4. jemná polévka; 5. hustý likér

Signatář

ten, kdo podepsal smlouvu, dohodu, veřejné prohlášení

Valvula

chlopeň