Amfion

Význam: obojetný ion, elektroneutrální částice nesoucí kladný i záporný elektrický náboj

Další cizí slova

Mariňák

námořník

Monokultura

rozsáhlé porosty jednoho druhu kulturní rostliny

Frustrace

zklamání, zmaření touhy; stav při závažném neuspokojení lidských potřeb

Zoonosa

nemoc zvířat přenosná přirozenou cestou na člověka

Open [oupn]

otevřený; sport přístupný amatérům i profesionálům

Fjeld

rozsáhlá náhorní plošina ve Skandinávii