Anarchismus

Význam: hnutí,ideologie prosazující volnější společenský (státní) řád, organizaci, pravidla

Další cizí slova

Iontoforéze

léčebná metoda, při které jsou např. do kloubů zaváděny ionty léků

Fixing

stanovení kurzu (maximalizující obchod) v rámci aukce

Hidro-

první část složených slov mající význam pot, potní

Bubble-gum [bablgam]

žvýkačka, z které se dají vyfukovat bubliny

Antropoid

lidoop

Fídrfeeder [fídr]

dávkovač, přivaděč, podavač; anténový napáječ