Anikterický

Význam: bez přítomnosti žloutenky (ikteru)

Další cizí slova

Forcing [forsing]

v basketbalu krytí útočníka

Detritus

drť, suť vzniklá přirozeným rozpadem hornin; biol. rozpadající se odumřelá organická hmota v ekosystému

Hydrotypie

způsob fotografického tisku

Corporation [korporejšn]

obchodní společnost, obv. akciová společnost; sdružení, spolek, společnost

Free clinic [frí klinyk]

středisko pro léčení drogově závislých

Disciplína

1. obor činnosti; 2. kázeň