Animozita

Význam: předrážděnost; zaujatost (předpojatost, nenávistnost) vůči něčemu, někomu

Další cizí slova

Šaržování

vyznačování upřesňujících údajů o původu zboží (datum a čas nebo pořadové čislo expedice, konkrétní identifikační údaje o surovině či zodpovědné osobě atd.). Šarže = doslova náklad, z fr. charge, a to od lat. carrus = vůz.

Blanšírovat

bílit, bělet; blednout, vyblednout; přikrášlovat, lakovat na růžovo

Nyktofobie

chorobný strach z noční tmy, tmy vůbec

Obedience

církevně správní podřízenost nižších duchovních vyšším

Talmi

pozlacený tombak, nepravé zlato

Exaktní

založený na přesnosti, přesný, dokonalý; přísně vědecký