Anticykiona

Význam: tlaková výše

Další cizí slova

Charakterní

1. statečný, čestný; 2. představující vyhraněné povahové typy postav

Morfonologie

nauka o fonologické stavbě morfémů

Slide [slajd]

1. diapozitiv; 2. pojízdné sedátko v závodních veslařských člunech; 3. blána užívaná při psaní a přímém promítání při přednáškách

Mykoid

složená bílkovina, součást krevního séra, vaječného bílku

Synopsis

přehled, shrnutí, stručný obsah, souhrn

Cyankáli

kyanid draselný, prudký jed