Antiseptikum

Význam: přípravek zabraňující sepsi

Další cizí slova

Chromatopsie

porucha spočívající v barevném vidění i bezbarvých předmětů nebo ve vidění barevných skvrn

Izoecho

elektrický obvod meteorologického radaru

Bibliomancie

věštění z bible

Askeze

cvičení; nábožensky nebo filozoficky motivované odmítání některých požitků; zdrženlivý způsob života, asketizmus

Karcinogen

látka, která vyvolává zhoubné rakovinné bujení, kancerogen

Chlorofyl

zelené rostlinné barvivo umožňující fotosyntézu, zeleň listová