Anton

Význam: uzavřený policejní vůz pro převoz zadržených osob

Další cizí slova

Morbidita

nemocnost; chorobnost, morbidnost

Feloderm

zelená kůra stonku rostlin tvořená živými buňkami s chloroplasty

Ambažúra

1. hud. nátisk; 2. chuť k pití, nátisk; dobrá nálada

Baryton

střední mužský hlas

Fungicid

chemický prostředek proti parazitním houbám a plísním

Oportunizmus

přizpůsobivost, využívání příležitosti, bezzásadovost