Antonymum

Význam: slovo opačného významu, opozitum

Další cizí slova

Mikroorganizmus

mikrob, jen mikroskopem viditelný organizmus, obv. jednobuněčný

Protoplasma

metabolicky aktivní živá část obsahu buňky

Etažér

stojan, polička s přihrádkami

Choliamb

druh šestistopého jambického verše

Erytroblast

nezralá červená krvinka

Neurit

výběžek nervové buňky