Antropokinetika

Význam: věda o motorice člověka, aktologie, antropomotorika

Další cizí slova

Austenitizace

ohřev oceli nad kritické teploty s výdrží, aby ocel nabyla stabilního stavu

Alikvotní

odpovídající části, podílový, úměrný podílu

Neonatoiog

dětský lékař zabývající se vývojem a léčbou novorozenců

Konjunktura

příznivý stav, příznivé okolnosti, příznivý vývoj; ekonomický rozvoj, rozmach

Shit [šit]

1. hovno; 2. hašiš

Stafylokok

kokovitá bakterie sdružující se do hroznovitých útvarů, původce většiny kožních a slizničních onemocnění, např. zánětu mandlí