Apnoe

Význam: krátkodobé přerušení pravidelného dýchání

Další cizí slova

Teriér

plemeno loveckých, popř. společenských psů

Augustus

vznešený titul římského císaře

Expektance

očekávání, předpoklad, výhled

Putativní

domnělý, omylem pokládaný za platný

Apastron

bod na dráze jedné složky dvojhvězdy, v němž jsi,u obě hvězdy od sebe nejvíce vzdáleny

Ergastenie

stav unavenosti, vyčerpanosti vlivem nadměrné námahy