Apologeta

Význam: obhájce, apologetik

Další cizí slova

Supervise

dohled, dozor, kontrola, inspekce

Harmonizovat

uvádět v soulad; být v souladu, ve shodě; opatřit danou melodií akordickým doprovodem

Irelevance

nezávažnost, nedůležitost, zbytečnost

Promptní

pohotový, rychlý, okamžitý

Spinning

jízda na stacionárních kolech pod vedením instruktora a za hraní hudby

Bago

žvanec tabáku; zbytky tabáku