Aquapark

Význam: zábavní park se systémem skluzavek koupališť a jiných vodních atrakcí, akvacentrum

Další cizí slova

Defibrilátor

přístroj odstraňující fibrilaci srdce elektrickým výbojem

Tortura

mučení, týrání za účelem dosáhnout doznání obviněného

Kriminalistika

věda zkoumající a zjišťující pachatele trestných činů, soudní důkazy, jejich uchování a využití k objasnění trestných činů

Satyriáza

mužská hypersexualita, chorobné zvýšení pohlavního pudu

Sentimentalismus-

1. přílišná citlivost, přecitlivělost, sentimentálnost; 2. umělecký směr v literatuře přelom u 18. a 19. století

Kvantifikace

určování množství