Aquaplaning

Význam: ztráta řiditelnosti vozidla na mokré silnici, plavání vozidla, smyk

Další cizí slova

Džunka

čínská nebo japonská pobřežní plachetnice

Wolfram

tvrdý kov odolný proti kyselinám a teplu, používaný na výrobu žhavicích vláken

Nátryl

druh melodické hudební ozdoby

Snack [snek]

přesnídávka, rychlé pojedení, občerstvení; snack-bar

Provitamin

látka, kterou živočichové dokáží přeměnit na vlastní vitamin

Reskript

písemné rozhodnutí panovníka anebo vysokého úřadu opatřené podpisem