Ascendentní

Význam: vzestupný

Další cizí slova

Douche [duš]

sprcha, sprchovací, sprchový

Panslavismus

hnutí usilující o sjednocení slovanských národů

Šasi

podvozek, rám, kostra, podstavec

Bas

1. hluboký mužský hlas; 2. nejhlubší člen příslušné nástrojové skupiny

Anachronizmus

nerespektování souvislostí v čase co odporuje dané době; zařazení do jiné doby, než je správné; přežitek

Terminace

ukončení reakce, zánik aktivních center řetězových a katalyzovaných reakcí