Astrachán

Význam: jemná kožešina z novorozeného jehněte kyrgyzské ovce

Další cizí slova

Korpus

1. tělo, těleso; 2. ozvučná skříň nástroje; 3. soupis památek zahrnující pouze určitý materiál; 4. pečený pekárenský polotovar

Organogenese

vznik a vývoj orgánů skládajících tělo živého jedince

Kondikce

žaloba pro bezdůvodné obohacení

Inflexe

ohýbání, ohyb, obrat

Anafrodizie

výrazný nedostatek sexuality, pohlavního cítění; frigidita

Hysterese

1. závislost stavu na stavech předchozích; 2. zhušťování plazmatu ve stárnoucích buňkách; 3. opožděná retrakce krevního koláče