Atematický

Význam: bez kmenové přípony

Další cizí slova

Dirndl

německý ženský kroj

Sémiologie

sémiotika

Šašlik

kousky masa opečené na rožni

Onomastika

nauka o vlastních jménech, onomatologie

Synovie

kloubní výstelka, maz

Vitaminace

obohacování potravin vitaminy, vitaminizace