Atonalita

Význam: způsob skladebné práce rušící základní zákonitosti harmonie

Další cizí slova

Taekwon-do [tejkvondo]

korejské bojové umění

Eurokrat

stoupenec sjednocení Evropy

Humánní

lidský, humanitární, humanitní

Usurpovat

činit někomu příkoří, využívat ho, utlačovat

Interkom

zkratka z intercommunication; systém k dorozumívání posádky, týmu, personálu

Puristický

přehnaně zdůrazňující stylovou čistotu; puntičkářský