Atribut

Význam: neodlučitelná vlastnost, podstatný znak; přívlastek

Další cizí slova

Vazelína

plastická směs pevných i kapalných uhlovodíků, základ různých mastí

Modellino

model sochařského díla provedený v drobném měřítku, modeletto

Admonice

pokárání, výtka, důtka

Sievert [sívrt]

jednotka pro dávkový ekvivalent

Komnata

pěkně zařízený prostorný pokoj, obv. zámecký, hradní

Racionalismus

důraz na rozumové schopnosti; názor, že rozum je jediným zdrojem poznání