Audiovisuální

Význam: 1. sluchový a zrakový; 2. související se záznamem, uchováním a reprodukcí zvuku a obrazu

Další cizí slova

Penetrace

pronikání, průnik

Arneb

(? Lep / ? Leporis) je najjasnejšia hviezda v súhvezdí Zajac.

Curacao [kiraso]

pomerančový likér

Nonkonformní

neshodující se s normami a cíli dané skupiny nebo společnosti

Trichomonóza

infekční parazitární pohlavní onemocnění způsobené bičíkovcem poševním

Infralitorál

dno vodních ploch s dostatkem světla pro růst vyšších rostlin