Audiovizuální

Význam: 1. sluchový a zrakový; 2. související se záznamem, uchováním a reprodukcí zvuku a obrazu

Další cizí slova

Futuristic rock [fjúčeristyk rok]

rock s využitím syntezátoru jako modernistické či alternativní umění

Samizdat

vydávání zakázané literatury nebo literatury zakázaných autorů

Pragensia

dokumenty, knihy, listiny o Praze, fotografie, obrazy zobrazující Prahu

Stejšn

kombinovaná karoserie automobilů pro přepravu osob i nákladu

Replikace

obnovení, opětovné uvedení, zmnožení, zdvojení, reduplikace

Granule

zrno, zrnko, hrudka; světlejší místa tvaru mnohohoúhelníku pozorovaná ve sluneční fotosféře