Aurikule

Význam: vnější ucho, boltec

Další cizí slova

Hofmistr

představený dvorského služebnictva; vychovatel dětí v panovnických a šlechtických rodinách

Denacifikace

odstranění nacistů a jejich vlivu v poválečném Německu

Plaké

slabá vrstva kovu pokrývajícího jiný kov

Škuner

menší dvojstěžňová plachetnice

Hlaholice

glagolice, nejstarší slovanské písmo

Megera

zuřivá zlá žena, fúrie, lítice