Autolysa

Význam: rozkladné procesy vyvolané vlastními enzymy

Další cizí slova

Monitorování

soustavné sledování, vyhodnocování, monitoring

Entrefilet [antrfile]

krátký, vtipný, aktuální článek umístěný v úvodu denních zpráv

Sexy

přitažlivý, mající sex-appeal, smyslný, erotický, svůdný

Ksicht

obličej; nepříjemný člověk

Residentní

usídlený, skrytý, nezjevný

Fluorisace

užívání sloučenin fluoru jako prevence zubního kazu