Autorisace

Význam: zplnomocnění, oprávnění; autorské svolení, schválení

Další cizí slova

Double [dabl]

čtyřhra; družstvo dvou hráčů, posádka dvou na kajaku nebo kánoi

Haló-efekt

zkreslené hodnocení podle povrchního, ale nápadného dojmu

Guaraní

měnová jednotka Paraguaye

Parasitismus

cizopasnictví; příživnictví

Organicizmus

vysvětlování společenských procesů biologickými zákonitostmi živých organizmů

Konkrement

patologicky vytvářený pevný útvar v dutých orgánech, kámen