Autosémantický

Význam: nesoucí nějaký vlastní význam

Další cizí slova

Nukleolus

složka buněčného jádra, jadérko

Etatizace

zestátnění, převod nestátního majetku do vlastnictví státu

Isoecho

elektrický obvod meteorologického radaru

Highlander

horalů obyvatel vysočiny; Highlander - Skot z hor

Umpire [empajr]

hlavní tenisový rozhodčí a vyvýšené místo, kde sedí

Stomachikum

žaludeční lék podporující chuť k jídlu