Autostop

Význam: 1. zastavování projíždějících vozidel za účelem osobní přepravy; 2. zařízení k samočinnému zastavení vlaku, vlakové zabezpečovací zařízení

Další cizí slova

Hampshire [hempšr]

plemeno prasat

Naftalín

technický naftalen; prostředek proti molům

Purin

heterocyklická sloučenina obsahující dusík

Kondicioner

upravovač, prostředek nebo přísada ke zlepšení stavu; stabilizátor kvality vlasů

Prefektura

úřad prefekta; budova nebo místnost tohoto úřadu; správní obvod řízený prefektem

Dispečink

ústředí řízení provozu určitého celku