Auzlág

Význam: výkladní skříň

Další cizí slova

Próté filosofia

první filozofie, základní východiska úvah o bytí

Jezule

jezulátko, Ježíšek

Nutrie

býložravý vodní hlodavec s plovacími blánami chovaný pro kožešinu i maso

Periodikum

pravidelně vycházející publikace

Bi-

první část složených slov mající význam dvakrát

Puristický

přehnaně zdůrazňující stylovou čistotu; puntičkářský