Bakro

Význam: baran po romský

Další cizí slova

Con-

první část složených slov mající význam s, se, spolu

Nandu

pštrosovitý pták

Rafinovaný

1. tříděný, očištěný od cizích příměsí; 2. promyšlený, vychytralý, lstivý

Empatie

vcítění do prožitků druhého

Retinol

vitamín A

Sociobiologie

pohled na společnost z hlediska biologie, přírodovědného přístupu