Bakterióza

Význam: choroba rostlin způsobená bakteriemi

Další cizí slova

Tým

družstvo, skupina

Kinofilm

perforovaný filmový pás šířky 35 mm

Zdymadlo

plavební komora slouží k překonání výškového rozdílu hladin

Ambra

výměšek vorvaně používaný pro svou vůni k přípravě voňavek

Kombajn

strojový komplex vykonávající několik po sobě následujících pracovních úkolů

Ofertorium

část katolické mše, obětování