Barmice

Význam: Kroužkový závěs zvaný též barmice měl různou délku - mohl dosahovat na ramena bojovníka nebo mohl přesahovat ramena a spadat i hluboko na hruď,

Další cizí slova

Herynk

slaneček, nasolený sleď

Enomanie

blouznění typické pro opilce

Abstrakce

postupovat k abstrakci; neabstrahovat, zahrnout, potlačit detaily, jednotlivosti

Splendid isolation [splendyd ajzolejšn]

princip britské zahraniční politiky v 19. století spočívající v neúčasti na konfliktech jiných evropských mocností a umožňující soustředění na koloniální expanzi, skvělá izolace

Flamenco [flamenko]

španělský tanec

Disimilace

rozlišení, rozlišování; bot. rozkládání organických látek na anorganické probíhající v organizmech