Beaujolais [božole]

Význam: červené francouzské víno

Další cizí slova

Nominále

jmenovitá hodnota; částka peněz, na kterou zní cenný papír

Fikce

zdání, klam, doměnka, představa, smyšlenka

Refinancování

poskytování úvěrů centrální bankou bankám komerčním

Utopický

založený na utopii, týkající se utopie, neskutečný, vysněný

Vandalismus

bezdůvodné ničení; bezohledné, barbarské rozbíjení, vandalství

Antependium

ozdobný závěs na přední straně oltáře