Bel canto [bel kanto]

Význam: pěvecký styl kladoucí důraz na plnost a krásu tónu

Další cizí slova

Primus

1. první, nejlepší žák ve třídě; 2. petrolejový vařič

Interkluze

závorka

Malaga

španělské těžké sladké víno

Metritida

zánět dělohy

Barbakan

1. předsunuté opevnění; 2. střílna

Konsistoř

poradní sbor papeže nebo biskupa; nejvyšší orgán některých evangelických církví