Belvedér

Význam: stavba, letohrádek s krásnou vyhlídkou

Další cizí slova

Mascarpone

druh sýru

Taktilní

dotykový, hmatový

Moteto

druh polyfonní hudby

Inherence

vnitřní příslušnost, sounáležitost, neoddělitelnost

Icona [ikona]

1. náboženský obraz ve východních církvích; 2. grafický symbol užívaný jako nabídka pro volbu činnosti počítače

Blue chip [blú čip]

spolehlivý cenný papír, akcie