Biking [bajking]

Význam: jízda, ježdění na kole nebo motocyklu

Další cizí slova

Dipól

1. dva od sebe oddělené elektrické náboje (magnetická množství) stejné velikosti, ale opačné polarity; 2. typ antény

Termopauza

horní hranice termosféry

Depersonalizace

odosobnění

Sprinter

závodník na krátkou vzdálenost

Excerptum

výpisek

Elongace

prodloužení, vzdálenost; výchylka z rovnovážné polohy