Biologie

Význam: věda zabývající se studiem živé přírody

Další cizí slova

Žirafa

africký přežvýkavý sudokopytník s dlouhým krkem a skvrnitou srstí

Eponymní

stejnojmenné, stejného názvu

Vaudeville [vódvil]

satirická píseň s prostou melodií; veseloherní divadelní žánr se zpěvy

Saprobiont

organizmus žijící ve znečištěné vodě

Galej

stará válečná i obchodní veslová loď, na níž veslovali otroci a trestanci, galéra

Disperzní

1. rozptylující, rozkládající; 2. obsahující rozptýlené částice