Biopotenciál

Význam: elektrické napětí naměřené mezi dvěma body tkáně vzniklé důsledkem její činnosti, např. b. srdce, mozku

Další cizí slova

Jumbo [džambou]

sloní, obrovský, velkokapacitní (např. letadlo, účet)

Stepaerobik

stepgymnastika

Muzejnictví

souhrnný pojem pro zakládání, správu a veškerou činnost muzeí

Devastovat

ničit (viz devastace)

Stoik

vyrovnaný, klidný člověk; stoupenec stoicizmu

Xeroftalmie

chorobné vysychání oční rohovky a spojivky