Bouillon [bujon]

Význam: 1. silný masový vývar; 2. živný roztok, půda pro kultivaci bakterií

Další cizí slova

Dyadický

dvojkový, dvojný; týkající se dvojice

Elektrolýza

rozklad látek působením elektrického proudu

Monolitický

vytvořený z jednoho kusu, jednolitý, pevně spojený

Fandengo

španělský lidový párový tanec v třídobém taktu a mírném tempu,s doprovodem kytary a kastanět

Westwerk [vestverk]

západní budova, věžovitá stavba západní části křesťanského kostela

Fór

vtip