Brilantní

Význam: skvělý, znamenitý, oslnivý

Další cizí slova

Avoáry

ihned použitelné, horké peníze

Residentura

sídlo, sídelní budova, rezidence; úřad, zplnomocnění pro určitou oblast působení, určité území; špionážní středisko pro určitou oblast

Miniatura

zdrobněný předmět; malba malých rozměrů; iluminace v rukopise

Inherentní

obsažený, lpící, utkvělý v něčem, vnitřně spjatý

Rayon [rajon]

část území, okruh, obvod; prostor působnosti, sféra vlivu

Kraniotomie

operativní otevření lebky