Bryčka

Význam: lehký kočár

Další cizí slova

Spektakulózní

okázalý, spektakulární

Pergamen

speciálně upravená holina z oslí, ovčí, popř. kozí kůže používaná na psaní, k výrobě hudebních nástrojů; listina psaná na této kůži; pevný papír nepropouštějící tuky a kapaliny

Retrospekce

retrospektiva

Jungle style [džangl stajl]

specifický způsob hry na dechové hudební nástroje charakteristický zejm. pro orchestr D. Ellingtona

Fetišismus

uctívání fetišů; sexuální úchylka chorobné záliby ve věcech erotického objektu

Macerace

získávání účinných látek (drog, silic) z čerstvých nebo sušených rostlin dlouhodobým působením rozpouštědel za studena