Bryčka

Význam: lehký kočár

Další cizí slova

Generální

hlavní, úplný, celkový, všeobecný, ústřední

Bop

džezový styl s nepravidelným frázováním a složitější harmonií, beebop

Plegie

ochrnutí, obrna, úplná ztráta hybnosti

Pektorál

pektorál je zlatý nebo stříbrný náprsní kříž s ostatky svatých - pektorál svému nositeli připomíná, že má ve svém srdci nosit Krista; pancíř kryjící ramena a část hrudi

Šames

sluha v synagoze

Kurzorický

zběžný, rychle probíhající