Bulvární

Význam: nízké úrovně, nehodnotný, senzacechtivý

Další cizí slova

Riposta

odvetný sek v šermu, odvetný bod

Globin

bílkovinná složka hemoglobinu

Baden

stratigrafický stupeň miocénu

Iktus

1. úder; náhlý těžký záchvat, úžeh, mrtvice; i. paralytický náhlé ochrnutí; 2. metrický přízvuk, rytmicky důrazná slabika verše

Gilotina

popravčí zařízení na stínání hlav

Rachialgie

bolest páteře