C'est la vie [selaví]

Význam: to je život

Další cizí slova

Matrice

podklad pro kopírování; forma na odlévání výrobku

Theobromin

alkaloid obsažený hlavně v kakaových bobech

Petrografie

nauka o horninách, zejm. její popisná část, petrologie

Relativní

hodnocený vzhledem k něčemu, poměrný, podmíněný, závislý

Briketa

tuhé palivo získané slisováním prachového uhlí

Triplicita

trojnásobnost, trojí výskyt, vyhotovení