Čabraka

Význam: 1. ozdobná pokrývka; 2. ornamentální motiv

Další cizí slova

Trichlormethan

chloroform

Duál

dvojné číslo

Rubidium

prvek ze skupiny alkalických kovů

Anuita

pravidelná roční splátka při dlouhodobém dluhu

Detoxikace

odstranění jedovatosti, jedovatých látek

Hypobulie

porucha schopnosti jednat cílevědomě a uvědoměle, nedostatek pevné vůle